Möte med andras trauma- en helkroppsupplevelse

Arrangör Eveliina Sinisalo
Tid 2023-11-21 12:0012:45
Plats Online/Zoom, Online
Möte med andras trauma- en helkroppsupplevelse
 

Yrkesverksamma i kontaktyrken löper hög risk för att drabbas av stressrelaterad ohälsa. Det beror delvis på hög arbetsbelastning men också till stor del på att vi blir bärare av klienters/patienters traumamaterial. 


Kunskap om hur våra kroppar och nervsystem reagerar i möte med andras trauma är en grundförutsättning för att förebygga ohälsa hos personalen. Därtill behöver vi strategier för självreglering och egenvård.

Webinariet syftar till att ge en första inblick i kunskapsfältet av sekundärtrauma, vikarierande trauma och empatitrötthet samt kroppsbaserade verktyg för att förebygga ohälsa.

Välkommen du som är yrkesverksam inom exempelvis socialt arbete, hälso-och sjukvården, psykiatrin, polisen eller kriminalvården.

Eveliina är socionom med lång erfarenhet av socialt arbete med våldsutsatta kvinnor samt prostitution- och människohandel, samt yogalärare vid Traumaanpassad Yoga Sverige.

Webinariet är kostnadsfritt. Föreläsningen pågår ca 12.00-12.45, och därefter finns möjlighet att ställa frågor i ca 15 minuter.


Välkommen!