Våldet går inte i pension – våld i äldres nära relationer

Arrangör Trygg i Österåker, Österåkers kommun
Tid 2023-11-20 09:0012:00
Plats Berga teater, Lennart Neckmans väg 8, Åkersberga
Våldet går inte i pension
Platser kvar: 74
 

Österåkers kommun bjuder in till en föreläsning med fokus på våld i äldres nära relationer. Föreläsare är Eva Wassén Eriksson som har många års erfarenhet av offentlig verksamhet bland annat som utredare, utvecklingsledare och chef. Eva har på uppdrag av Brottsofferjouren Sverige skrivit boken Våldet går inte i pension – en bok om våld i äldres nära relationer.

Våld i äldres nära relationer kan se ut på många olika sätt och är ett dolt samhälls- och folkhälsoproblem. Under föreläsningen kommer Eva bland annat ta upp vad är våld, vilka är riskgrupper, riskfaktorer att utsättas för våld, demens som riskfaktor, vem/vilka är förövare, kan man anmäla att man själv och kanske husdjur utsätts för våld.

Arrangör: Trygg i Österåker, Österåkers kommun