Strategiskt uppföljningsmöte kring civilsamhällets undersökningar

Arrangör Ideell Arena
Tid 2023-10-23 12:0015:00
Plats Sensus möte (Klara Södra kyrkogata 1), Stockholm
Standardbiljett
 

Ideell Arena har genomfört ett arbete om civilsamhällets undersökningar som resulterat i rapporten ”Data delaktighet och demokrati”. Rapporten syftar till att stimulera till samtal om civilsamhällets undersökningar utifrån ett strategiskt ledarskapsperspektiv och belyser hur olika typer av undersökningar används av civilsamhällets organisationer idag. Rapporten lanseras på en digital mötesplats den 4:e oktober (läs mer här).


Vi inbjuder nu till ett strategiskt uppföljningsmöte för att diskutera eventuella gemensamma behov kring kompetensutveckling och undersöka intresset för att arbeta mer tillsammans med undersökningar i civilsamhället.

 

Ola Segnestam Larsson (forskare Marie Cederschiölds högskola), Patrik Schröder (samordnare civilsamhällesfrågor Fremia) och Erik Sjöstrand (verksamhetschef Ideell Arena) inleder.


Mötet genomförs den 23:e oktober klockan 12-15 på Sensus möte (Klara Södra kyrkogata 1). Det inleds med gemensam lunch. Anmäl dig direkt via denna sida!

 

Varmt välkommen!

Ideell Arena

Erik Sjöstrand