Samverkanskonferens 2023: ska vi prata om det?

Arrangör den Halländska Överenskommelsen
Tid 2023-11-09 16:3020:00
Plats Varbergs Folkets hus, Varberg
Samverkanskonferens 2023: ska vi prata om det?
 

Samverkanskonferens 2023:

Ska vi prata om det?

Det är när det är som tuffast som vi har mest användning av stabila samarbeten och goda relationer. Då ökar förståelsen för varandra och gör det enklare att skapa samverkan kring komplexa samhällsproblem. Årets tema är långsiktighet och fokuserar på förutsättningar för engagemang. Som en del av temat öppnas ett nytt kapitel för samverkan i Halland genom en uppdatering av den Halländska Överenskommelsen – var med på den resan!

Medverkande:
Jonas Nordling, journalist med erfarenhet som fackligt förtroendevald. Jonas berättar om sin bok ”Den svagaste länken” som beskriver hur fackföreningsrörelsen förlorat 100 000 förtroendevalda sedan mitten på 1990-talet.

Nordlings tes, att antalet förtroendevalda har sjunkit på grund av ett skiftat fokus från röst till service och från vald till betald. Hur har skiftet uppstått, går den att styra om och är det önskvärt?

Kom och ta del av inspiration och spänstiga dialoger där du får resonera med andra om hur vi kan skapa en ljusare framtid tillsammans – byggd på tillit, delaktighet och långsiktighet! 


--

Sista anmälningsdag: 1 november, 2023

Målgrupp: tjänstepersoner och politiker från offentlig sektor, tjänstepersoner, ideella och förtroendevalda Idéburen sektor.

Kostnadsfritt 
Lättare förtäring serveras.

Frågor besvaras av Rebecca Nordström,
processledare Halländska Överenskommelsen.
rebecca@hbf.se / 035 - 17 77 75