Gasturbinseminarium 2023

Arrangör Energiforsk
Tid 2023-11-08 08:3016:30
Plats Stockholm Exergi AB - Värtaverket, Jägmästargatan 2, Stockholm
Gasturbinseminarium 2023
 

Årets gasturbinseminarium, som inkluderar ett studiebesök på Stockholm Exergis splitter nya SGT-800!

Seminariet innefattar föredrag och diskussion om bland annat
- Ödrift
- Emergency restoration code
- Gasturbiners framtida roll bortom 2025
- Rfg, hur verifiera anläggningar, en- och fleraxliga maskiner
med mera
- Teknikbevakning