Shamansk Studiegrupp 2024 fortsättning

Arrangör Eva Sanner
Tid 2024-02-04 13:302024-05-05 17:00
Plats Svenshögen
Fullbokad
Deltagande studiegrupp Early Bird
1875 kr
Deltagande studiegrupp fullt pris
2500 kr

Den shamanska vägen röner allt större intresse i hela västvärlden och det finns en hunger efter att förstå människans roll i skapelsen med hjälp av dessa tankar. Att följa en shamansk väg är att återknyta till uråldrig visdom om människans psyke och hur vi relaterar till de världar som omger oss – människorna, växterna, djuren, fysiska platser och den ickefysiska världen. Det är att förstå magin i ceremonier och att använda beprövade verktyg för att skapa en balanserad och fokuserad livsstil så att vi kan vara en del av lösningen på planeten.

Det finns många olika former och riktningar inom denna ursprungliga andliga väg och en av dem är Sweet Medicine Sundance Path. Den här studiegruppen syftar till att ge deltagarna en grundläggande teoretisk förståelse för basbegreppen inom Sweet Medicine Sundance Path, samt praktisk erfarenhet av hur ceremonier i naturen kan användas för personligt växande. Alla träffar är både inom- och utomhus, samt innehåller både teori och praktik. Exempel på begrepp som tas upp är de fyra riktningarna, de fyra världarna, trädceremoni, medicinhjul, trumresa, de inre sköldarna, totemdjur med mera.

Eva Sanner som leder gruppen är lärling på denna shamanska väg sedan sex år och är godkänd för att leda studiegrupp. Hon är också psykosyntesterapeut med lång erfarenhet av gruppledarskap.


Datum: 4 feb, 25 feb, 24 mars, 14 april, 12 maj
Tider 13.30-17.00