Rättvis klimatomställning – hur gör vi det?

Arrangör Avdelningen för innovation och transformation, Helsingborgs stad
Tid 2023-10-26 13:0014:00
Plats Trappan, Hetch (Henckels torg 3, Helsingborg)
Rättvis klimatomställning med Gunnhildur Magnusdottir 26/10
 

Även om Sverige är ett industrialiserat land drabbar klimatförändringarna befolkningen ojämlikt också här. Sociala faktorer såsom ålder, kön, klass, inkomst, utbildning, och geografisk plats påverkar olika samhällsgruppers klimatavtryck och attityder till klimatfrågan. Generellt innebär en högre inkomst och högre social standard vanligtvis större klimatutsläpp, men de sociala faktorerna påverkar också människors sårbarhet inför såväl klimatförändringar som klimatomställningen. I en kommunal kontext handlar en rättvis omställning dock inte bara om att säkerställa en rättvis tillgång till resurser utifrån olika samhällsgruppers förmågor och behov på lokal nivå. Det handlar även om hur klimatpolitik på olika nivåer samspelar och hur tidigare prioriteringar inom sociala, ekologiska och ekonomiska frågor inverkar på de beslut vi fattar idag. Så hur gör man då rättvisa i ett kommunalt klimatarbete idag?


Gunnhildur Lily Magnusdottir, är docent i statsvetenskap vid Malmö universitet. Hon forskar om klimatförändringarnas sociala dimensioner, klimatpolitik och intersektionalitet. I sin föreläsning kommer hon att berätta om de studier hon gjort om svenska kommuner och myndigheters klimatstrategier och hur klimatfrågan är beroende av andra frågor och prioriteringar på olika politiska nivåer. Komplexiteten i utmaningarna är stor, och berör många olika samhällsaktörer, beslutsfattande nivåer, discipliner och sektorer, och sträcker sig över geografiska, tidsmässiga och organisatoriska gränser. Hur påverkar dessa förutsättningar det handlingsutrymme vi har i kommunen? Och vilka typer av styrning, ledning och samarbeten krävs för omställningen till en både rättvis och klimatneutral framtid?

Föreläsningarna arrangeras i samarbete mellan Miljöförvaltningen, Avdelningen för Innovation och Transformation, Avdelningen för strategisk samhällsutveckling, Lunds universitet och Malmö universitet.