Rättvis klimatomställning – hur gör vi det?

Arrangör Avdelningen för innovation och transformation, Helsingborgs stad
Tid 2023-09-27 09:0010:00
Plats Trappan, Hetch (Henckels torg 3, Helsingborg)
Rättvis klimatomställning med Roger Hildingsson 27/9
 

Även om Sverige är ett industrialiserat land drabbar klimatförändringarna befolkningen ojämlikt också här. Sociala faktorer såsom ålder, kön, klass, inkomst, utbildning, och geografisk plats påverkar olika samhällsgruppers klimatavtryck och attityder till klimatfrågan. Generellt innebär en högre inkomst och högre social standard vanligtvis större klimatutsläpp, men de sociala faktorerna påverkar också människors sårbarhet inför såväl klimatförändringar som klimatomställningen. I en kommunal kontext handlar en rättvis omställning dock inte bara om att säkerställa en rättvis tillgång till resurser utifrån olika samhällsgruppers förmågor och behov på lokal nivå. Det handlar även om hur klimatpolitik på olika nivåer samspelar och hur tidigare prioriteringar inom sociala, ekologiska och ekonomiska frågor inverkar på de beslut vi fattar idag. Så hur gör man då rättvisa i ett kommunalt klimatarbete idag?

Roger Hildingsson, forskar vid statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet, om miljö- och klimatpolitik i offentlig sektor, hållbar välfärd och kapacitet för ekosocial integration, samt klimatframtider. I sin föreläsning kommer han ge en introduktion till rättviseperspektivet i klimatomställningen. Hur hänger ekologisk och social hållbarhet samman i en stad och vilka konflikter uppstår i klimatarbetet när man arbetar med en rättvis omställning? Vad vet vi om människors klimatutsläpp och sårbarhet för klimatförändringar och klimatomställning utifrån olika sociala dimensioner i ett lokalt perspektiv? Vilka forskningsbaserade analysverktyg och modeller finns för kommuner för att göra sociala konsekvensbedömningar av klimatåtgärder samt utveckla rättvisa och inkluderande klimatstrategier? 

Föreläsningarna arrangeras i samarbete mellan Miljöförvaltningen, Avdelningen för Innovation och Transformation, Avdelningen för strategisk samhällsutveckling, Lunds universitet och Malmö universitet.