Inbjudan till Area-möte för Area 01

Arrangör Zonta Area 1
Tid 2023-10-14 09:0012:15
Plats Zoom
Inbjudan till Area-möte för Area 01
 

Inbjudan till Area-möte för Area 01 
Datum: 2023-10-14
Tid kl: 09.00 - 12.30


Välkommen till höstens digitala areamöte via Zoom. Vi får direktinformation från flera av Zontas kommitttéer under en förmiddag riktat bara oss. 


Programpunkter: 


09:00    Välkomna! Presentation och start av mötet. 

09:20    Lotta Lind i Klimatkommittéen berättar om vad Zonta gör nationellt och internationellt inom klimatområdet

10.00    Guvenören har ordet, Marika Rindborg berättar om nya verksamhetsåret 

10:40    Kort bensträckare 

10:50    Zonta Foundation for Women, Christina Rylander Bergqvist ger en rapport från ett av våra internationella stödprojekt 

11:40    Sonja Schough berättar om vad Zonta gör i Europarådet

12:00    Summering, frågor och avrundning av mötet 

12:15    Mötet avslutas 


Anmäld dig på bifogad länk!


Varmt, varmt välkomna, jag ser fram emot att du är med den 14/10!


Hälsningar
Lena Sandersjöö
AD Area 01
070-234 95 19