Montageauktorisation Balkongföreningen Jönköping

Arrangör Balkongföreningen i Norden AB
Tid 2023-11-16 08:3015:00
Plats Lokal meddelas senare, Jönköping
Välj antal personer som deltager
 

 Inbjudan till kurs

Montageauktorisation

I enlighet med beslut tagit av medlemmarna i Balkongföreningen i Norden AB har vi glädjen att inbjuda till en ny kurs i syfte att ge personal en grundutbildning för att bli ett auktoriserat montageföretag. Kursen kommer fortsättningsvis att hållas två gånger per år. Behörigheten är personligt knuten till den som genomgått utbildningen och gäller i 5 år, sedan måste den förnyas!

Kursen kommer även att registreras på ID06.

Av stadgarna för föreningen framgår att montageföretag som anlitas av medlemsföretagen ska vara auktoriserade av BF och att minst en behörig montör/förste montör ska finnas på varje arbetsställe.


Tid: Kl. 09.00 – 15.00 med kaffe och fralla från 08.30

Kostnad: Kursavgiften är 1 995: -/ per person, moms tillkommer. Kursmaterial och måltider är inkluderade i avgiften.

Plats: Meddelas i kallelsen då den avgörs hur många som är anmälda till respektive tillfälle.

Anmälan är bindande och kursavgiften faktureras efter genomförd kurs.

Har ni frågor eller funderingar så får ni gärna kontakta undertecknad.

Älghult 11 september 2023

Vänligen
Fredrik Hall Johansson
Balkongföreningen i Norden AB