Frukostmöte om kompetensförsörjning genom yrkeshögskolan

Arrangör Malmö Företagsgrupper
Tid 2023-10-04 07:3009:00
Plats Näringslivskontoret, lokalen Utsikten våning 6, Lugna Gatan 82, Malmö

Eventet stängt för nya bokningar

Kompetensförsörjning genom yrkeshögskolan


Vi bjuder nu in till ett frukostmöte på avdelningen för Omvärld och Näringsliv om kompetensförsörjning genom rekrytering av elever från yrkeshögskolan. Caroline Höstgren, Expert Yrkeshögskolan och Projektledare YH Kompetens Skåne på Handelskammaren och Jenny Hägerklint som är Näringslivsutvecklare på avdelningen för Omvärld & Näringsliv kommer att medverka och informera om möjligheterna att rekrytera från yrkeshögskolan.

Malmö stad och Handelskammaren samarbetar kring yrkeshögskolan för att få fler företag och individer att känna till möjligheterna med yrkeshögskolan och därmed göra det till en attraktiv väg för att mildra kompetensbristen.

När: Onsdagen 4 oktober kl.07.30-09.00.
Var: Lokalen Utsikten våning 6, Näringslivskontoret, Lugna gatan 82.
Frukost: Malmö stad bjuder på frukost innan mötet börjar.
Anmälan: Anmälan sker via länken nedan senast fredagen 29 september.

Tidsschema för mötet:
07.30-08.00 Samling, mingel och frukost.
08.00-08.30 Caroline Höstgren och
Jenny Hägerklint berättar om yrkeshögskolan.
08.30-09.00 Diskussion och frågor.

Yrkeshögskolans funktion för företagens och det offentligas kompetensförsörjning blir allt viktigare. Över hälften av de som tar en YH- examen arbetar i samma arbetsmarknadsregion som de utbildat sig vilket gör att en fysisk närvaro av nödvändiga utbildningar direkt påverkar den regionala kompetensförsörjningen – bl.a. genom att den är en attraktiv utbildningsform för äldre yrkesväxlare. 

Många studerande kommer direkt från arbetslivet och har en gymnasial yrkesexamen som högsta examen och man vill ofta ha korta utbildningar som ska fungera med livet i övrigt.

9 av 10 får arbete efter examen från yrkeshögskolan och 94% av alla arbetsgivare tycker att de examinerades kompetens i hög grad motsvarar de behov som krävs. I Skåne finns ca 170 olika utbildningar hos ca 50 olika yrkeshögskolor.


Varmt välkomna önskar vi på Malmö Företagsgrupper!