Manusgruppen: Verktyg, manus och inspiration

Arrangör Författarkurs.se
Tid 2023-08-28 19:002023-12-11 21:00
Plats La Petite Mort, Karlaplan, STOCKHOLM, Stockholm
Manusgruppen - Intresseanmälan
 

FULLBOKAD - du är välkommen att skicka en intresseanmälan till jorun.moden@gmail.com eller via formuläret. 

Manusgruppen i Stockholm är kursen där vi skriver och utvecklar manus men också skapar massor av inspiration! Kursen omfattar 10 träffar + en AW-kväll.  När din bokning är klar får du ett kvitto och ett mail skickas automatiskt till Författarkurs.se. 

Standardpaketet innebär att du får kommentarer på alla nivåer i ditt skrivande, från dramaturgi till karaktärsutveckling, gestaltning och stil. Om det behövs ingår även förslag på exakt vad du ska stryka för att höja drivet, formuleringar som kan lyfta din stil och stavning. Texterna delas upp på minst 3 tillfällen, max 5. 25 sidor totalt (beräknat på minst 1 ½ radavstånd och 12 punkter samt Times New Roman och normala marginaler). Pris: 3.200 kr (inklusive moms 640 kr).

Stora lektörspaketet innebär dubbelt så många sidor, max 50 sidor totalt. Texterna delas upp på minst 3 men max 5 inlämningar. Pris: 3.800 kr (inklusive moms 760 kr).
Om du hellre vill ha en faktura går det bra att maila mig på jorun.moden@gmail.com
Det går även fint att be om att få dela upp kursavgiften. 

Vi träffas på La Petite Mort alldeles vid Karlaplan i Stockholm. Varje träff sänds dessutom via ZOOM så att du kan ansluta även om du har lättare förkylningssymptom. Vi spelar in varje lektion via ZOOM så att du har möjlighet att ta del av alla seminarier även om du råkar bli förkyld eller får förhinder. Via ZOOM får du även göra skrivövningar och arbeta i grupper.  

Ryggraden i Manusgruppen är verktygslådan från Författarkurs 3 men det som är unikt för denna grupp är att du får 8 seminarier med helt eller delvis nya ämnen. Du får dessutom vara med och önska ämnen och teman. 

Lärarfeedback 18:00
Den grupp som ska få lärarfeedback börjar klockan 18:00.

Verktyg och inspiration 19:00
Klockan 19:00 - 20:00 får du ta del av cirka en timmes verktyg och inspiration för författare.

20:00 - 21:00 
Från klockan 20:00 finns ytterligare tid för grupparbete och lektörssamarbeten (första gruppen kan välja att avsluta). Kvällen avslutas klockan 21:00. 

Varannat datum träffar du medlemmar ur din grupp för att genomföra lektörssamarbeten, och samtliga datum är du välkommen för att ta del av inspiration och verktyg samt diskussion. Dessutom träffas alla som vill på författarpub/ after work vid ett tillfälle under terminen. Vi pratar skrivande och utbyter kreativitet och tips. 

I manusgruppen utvecklar och förädlar vi manus samtidigt som vi skapar inspiration och ett kreativt andrum. Du kommer att ha möjlighet att arbeta i den takt som passar dig och får handledning både från mig som kursledare och dina författarvänner i gruppen. 

Lärarfeedback Alla får lärarfeedback vid max 5 tillfällen + ett synopsis på max 1000 ord. Du som väljer standardpaketet får lärarfeedback på upp till 25 sidor. Stora lektörspaketet innehåller upp till 50 sidor. Radavståndet ska vara minst 1 1/2 och textstorleken 12 punkter. Marginalerna ska vara normala. Följande ingår också i kurspaketet:

1. Riktlinjer för samarbete med övriga författare. Studiematerial om konsten att utbyta kritik och hur man lektörsläser varandras manus. Undan för undan lär du dig att vässa ditt eget manus, men också hur du hjälper andra författare med lektörsläsning.

2. Manustips, stilutveckling och berättarteknik.
Du får under terminen praktiska tips för hur man undviker vanliga nybörjarmissar i manus, men också avancerade lektioner om bland annat stilutveckling. Vi lägger särskilt fokus på scenteknik, exposition, gestaltning och redigering på lektörsnivå. Teoriavsnitten varierar beroende på deltagarnas behov. 

3. Din egen skrivargrupp för att få feedback både från kursledaren och från 2 – 3 andra författare. Jorun Modén lektörsläser ett urval texter ur ditt manus. 

4. Handbok för att redigera manus. Du får grundläggande verktyg för redigering av manus redan i början av terminen. När terminen är slut får du dessutom manusgruppens handbok (levereras som pdf) så att du i lugn och ro kan repetera och även tillämpa våra olika verktyg på ditt manus, hela vägen i mål.

SCHEMA
Träff nr 1: Ta med synopsis upp till 3 sidor - skicka gärna till din grupp i förväg. Du kommer att samarbeta med 2 – 3 andra författare och ni lektörsläser ca 5 - 10 sidor åt varandra inför era träffar. Du väljer mellan djuplodande feedback på 5 sidor per träff, eller övergripande på 10 sidor. Diskussionstid om samarbete för alla grupper + lektörsutbyte för grupp 1. 

Träff nr 2 – 10 Seminarier och lektörssamarbeten. Sista lektionen ägnar vi åt planering och tips inför vidare manusutveckling. Lektörsläsning från kursledaren levereras skriftligen men det blir också minst 2 tillfällen till personlig diskussion med kursledaren under terminen. 

PROGRAM HÖSTTERMINEN 2023
Måndagar 18:00 - 21:00

28 augusti
PLANERING FÖR FÖRFATTARE

Hösten 2023 bildar vi åter ett sällskap för att ta skrivdrömmar vidare och i mål. Vår första träff handlar om hur vi skapar synergier, enskilt och tillsammans, men också om hur du bryter ned mål i realistiska delmål. Du ska vara redo att presentera ditt manus och agera bollplank till dina skrivande vänner. Jorun delar med sig av sina bästa tips för att planera arbetet, men också för att hålla inspirationen på topp.
Övning på plats: Berätta kortfattat om vad din bok handlar om. Bryt ned i mål i delmål. Skapa en författarplan.
Hemuppgift: Skicka synopsis till din grupp. Blå grupper skickar även max 5 sidor text ur ditt bokprojekt (för gröna grupper är det frivilligt och sker enligt överenskommelse).

11 september
DRÖMMAR OCH MARDRÖMMAR

Vi utforskar drömvärldar, både de som sker i vaket tillstånd och när vi sover, och hur vi kan använda dessa till skrivandet. Vilken roll kan drömmar och mardrömmar spela för våra skrivprojekt? Det är mänskligt att drömma i olika former. Ur dagdrömmen föds kreativitet, men ibland också oro eller rent av vanföreställningar. En karaktär kan fördjupas genom att drömma, och en dröm kan också få innehålla en profetia eller plantering. Mardrömmen kan vara förebådande, eller ett sätt att återuppleva ett trauma.
Bonus: 3 element för en ännu bättre början
Övning på plats: Olika drömövningar kommer att finnas på plats.
Hemuppgift: Fundera gärna över vad drömmar kan betyda för dina karaktärer.

25 september.
FIKTIVA STÄDER OCH SLUTNA RUM

Hur vill du utforska miljöer i just ditt skrivprojekt? Behöver du skapa en hel, påhittad stad, eller kan du utnyttja en sluten miljö som får bli till en tryckkokare för din karaktär, såsom ett fängelse, ett fartyg eller ett låst rum? Vilka konflikter kan utspela sig i miljön, och vilka konflikter kan miljön utsättas för (till exempel skadegörelse, brand eller klimathot). Kan miljön ha en sorts utveckling i historien? Och hur kan en miljö bli en metafor för själsliga tillstånd? Med utgångspunkt från deltagarnas skrivprojekt ser vi till att din värld blir en spännande plats som håller läsaren som klistrad.
Övning på plats: Tryckkokaren.

2 oktober
ELJEST, UDDA, UNIK: FASCINERA MED KARAKTÄRER

Läsaren dras till karaktärer som är annorlunda. Du får tips på hur du skapar fascinerande karaktärer, till exempel genom att välja en person med en annorlunda roll eller livsstil, en karaktär som har förmågor utöver det vanliga, eller låta karaktären ha paradoxala drag (som en våghalsig fredsälskare eller en ömsint antagonist). Vad händer om din karaktär har ett udda sätt att kommunicera, en unik livsfilosofi eller ett ovanligt kärleksförhållande? Kan du hämta inspiration ur dig själv och ur verkliga människor, eller våga hitta på? Lär dig lyfta fram och gestalta vad som är speciellt med dina karaktärer. 

Övning på plats: Kontrastövning.

9 oktober: AW
Vi träffas på en restaurang för att inspireras och ha trevligt, samma tid som vanligt. 


16 oktober CITAT OCH REPLIKER
När en rad eller replik sitter på plats så till den grad att den är värd att citera, har den det lilla extra. Vi älskar inte bara visdomsord, utan också citat med glimten i ögat, med humor, något som överraskar, förtydligar, känns bitande och vasst, eller vänder upp-och-ned på allt. Denna afton ska vi inte bara frossa i citat, utan också lära oss hur man komponerar en minnesvärd rad eller replik. Ibland sker det av bara farten, men du kan också medvetet skriva rader som du hoppas ska fastna hos mottagaren. Vi testar också våra citat på varandra.
Övning på plats: Skriva och testa citat.
Hemuppgift: Ta gärna med dig citat ur ditt eget verk.

6 november
AI - HUR PÅVERKAS JAG SOM FÖRFATTARE?

Utvecklingen inom AI går just nu mycket snabbt. Är det här något som borde oroa oss, eller kan författare utnyttja AI som ett verktyg för research, utkast eller till och med redaktionstjänst? Vad är baksidan av AI? Vem är det egentligen som bedömer vilka data vi ska serveras? Kan en frågestund med en AI innebära att skrivandet blir klyschigt eller ett plagiat baserat på vad andra har skrivit? För varifrån kommer allt stoff som sammantaget ger AI sina förmågor att skapa bilder eller ge svar på frågor och skriva texter? Finns det förmågor en författare har som överträffar en AI?


20 november
LÅNA EN HISTORIA

Genom alla tider har det varit vanligt bland författare att låna och utveckla berättelser för att skapa ett nytt och originellt verk. Ibland bara med drag ur en saga, ibland genom att ta en hel berättelse och gestalta den. Dessutom finns det många författare som öser inspiration ur sitt eget eller släktingars liv. Hur kan ditt skrivprojekt få ännu mer liv och trovärdighet genom lånade historier? Vilka källor passar dig bäst? Kan det finnas en eller flera subplots som stärker temat? Du kan också låna en historia som du ändrar och utvecklar efter dina behov, till exempel för att det dramaturgiska mönstret ska bli mer tillfredsställande.


27 november
PAUS

Inom drama pratar vi mycket om konflikt, men mer sällan om den mer anspråkslösa pausens betydelse. Vad är pausernas roll i ditt drama? Vi jämför pausen med tystnad och vila, men utforskar också hur vi kan se till att även pauser blir intresseväckande, bygger atmosfär och visar nya sidor hos våra karaktärer. Hur kan pausen ge en variation i tempot, kännas som en tyngd, eller blir en språngbräda inför nästa spänningstopp eller vändpunkt? Och vad har pausen för värde i sig själv? 

Övning på plats: Skrivpaus. Skriv en text som är avsedd att vara en paus, men utan att tappa läsaren.


4 december
FÖRFATTARHJÄRNAN OCH RÖSTEN

Förlagen letar efter nya, intressanta röster, men vad menar de egentligen? Ska man försöka hitta sin unika röst eller snarare försöka passa in i en rådande trend? Hur kan en röst sticka ut men samtidigt tillfredsställa en genrepublik? Vi studerar vinklar för att utveckla sin unika röst och stil. Jorun bjuder på kunskap om hur författarhjärnan förändras och blir allt mer fokuserad på talcentrum samt nya färdigheter, men också  övningar såsom att skriva blixtprosa och föreställa sig att skriva i en helt annan genre än normalt,
Övning på plats: Skriv en dialog som präglas av ett visst sätt att uttrycka sig, flerspråkighet eller en dialekt. 


11 december
FÖLJEBREV OCH PUBLICERING

Vilka trender och vindar märks av i bokbranschen hösten 2023? Behöver du veta vad Booktok är? Vi går igenom allt du behöver veta inför inskick av ditt manus, inklusive följebrev. Under kvällen stämmer vi också av våra mål och vad vi har lärt oss under terminen, samt planerar inför ett nytt skrivande år. 


Plats: La Petite Mort vid Karlaplan
Kaffe/ te + chokladbit ingår i fysisk kurs. Ta gärna med fika eller mellanmål om du önskar. 


Bokningsvillkor:  Bokningen är bindande, men om deltagaren blir sjuk eller råkar ut för en olycka, återbetalas hela kursavgiften mot uppvisande av läkarintyg. Om deltagaren avbokar av andra skäl återfås inte bokningsavgiften. 

Frågor eller funderingar? Maila jorun.moden@gmail.com
Till arrangörens hemsida: http://forfattarkurs.se