Barn- och ungdomspsykiatri höstmöte 2023

Arrangör Helseplan Nysam AB
Tid 2023-10-10 10:0016:00
Plats Nysams lokaler, Drottninggatan 97, Odenplan, Stockholm
Ja, jag deltar gärna
 

Preliminär agenda


09.30 Fika


10.00 Mötesstart - välkomna


  • Gemensam omvärldsbevakning och statusrapport från respektive region/verksamhet
  • Diskussionstema: Hur långt har alla kommit med införandet av stegvis vård?
  • Diskussionstema: Standardiserade vårdprocesser – hur ser dessa ut i era verksamheter?
  • Diskussionstema: Vilka nationella behandlingsriktlinjer används och hur långt har ni kommit med implementeringen?
  • Diskussionstema: Hur ska vi göra med medicineringen – vad är det bästa för barnen?
  • Teman till vårmöten
  • Tidsplan och datum för vårmöte


16.00 Mötesslut