Hjärnan, skärmen och stillasittandet – så aktiverar du ditt barn till rörelse

Arrangör Tjörns kommun, Stenungsunds kommun och Orust kommun
Tid 2023-10-04 18:0019:00
Plats Teams, Online
Standardbiljett
 

De flesta kan idag känna igen sig i att det är svårt att få till hållbara levnadsvanor. Stress, digitaliseringen och ständiga krav från omgivningen gör att många kämpar med att få till balansen i sina skyddande grundbehov, som tillsammans ibland kallas för den mentala tallriksmodellen. Vad ingår egentligen i den mentala tallriksmodellen och hur får vi till förändring som håller i längden? 

Här får du både vetenskapliga förklaringar kring hjärnans behov och konkreta strategier för att aktivera hela familjen. Med fokus på hur ni som familj kan få till både vardagsmotionen och träningen får du här flera nycklar för att kunna motivera ditt barn. Målet är att du ska få förståelse för vad som behövs för att ni tillsammans ska kunna hitta och leva ut rörelseglädjen i vardagen för ett bättre mående, både fysiskt men framför allt mentalt. 

Sissela Nutley är hjärnforskare som undersöker barns och ungas psykiska mående kopplat till digitala medier och friskfaktorer, verksam vid Karolinska Institutet och det ideella projektet Det syns inte.

Daniel Nutley är certifierad personlig tränare med fokus på hur träning kan stärka det psykiska måendet. Han har också erfarenhet från att träna barn med diagnoser såsom ADHD och autism med problematisk skolfrånvaro. Verksam inom Living More