Föreläsning förmiddag – Kan man må dåligt och ändå vara frisk?

Arrangör Samordningsförbundet Skaraborg
Tid 2023-10-13 09:0011:00
Plats Maria Nova, aulan, Blombackagatan 16, 542 33 Mariestad
Föreläsning förmiddag – Kan man må dåligt och ändå vara frisk?
 

Åsa Kadowaki är specialist i psykiatri och legitimerad KBT-terapeut med handledarutbildning. I dag arbetar hon som konsulterande psykiater och handledare i primärvården inom region Kalmar.

Åsa är en omtyckt föreläsare som med utgångspunkt i ACT; beteendemedicin och har vid flertalet tillfällen föreläst för medarbetare och chefer anställda på kommuner i Skaraborg, Västra Götalandsregionen, Försäkringskassan samt Arbetsförmedlingen.

Vi har skapat ett samhälle med fokus på vad man ska slippa känna och där problem som hör livet till betraktas som något som går att undvika. De symtom som är normala vid belastande livsomständigheter betecknas som onormala och uttryck för sjukdom, menar Åsa Kadowaki.

– Det är inte längre normalt att må dåligt när livet gör ont. Människor söker sig till sjukvården med berättelser om lidande och påfrestningar. Och som läkare är vi tränade i att lyssna och bekräfta det patienten säger. Och det är viktigt. Men det är läkarens uppgift att kunna skilja sjukdom från ohälsa och inte skriva under på patientens tolkning av sitt tillstånd. När medicinska åtgärder sätts in fungerar de väl om det finns ett behandlingskrävande sjukdomstillstånd och en behandlingsplan. Om åtgärderna istället sker utifrån symtombeskrivning skapas ofta medikaliseringstillstånd. Man kan inte uppnå hälsa via konsumtion av sjukvård.

Åsa föreläser kring om vi gjort livet till en sjukdom. Hon visar på att det känns att man lever, och att i våra olika professioner är det viktigt att vi hjälper utan att stjälpa! Många tidigare deltagare uttrycker att hennes föreläsning har breddat deras sätt att tänka och gett ny kunskap som varit användbar i arbetslivet.

Målgrupp: Chefer och medarbetare hos någon av Samordningsförbundet Skaraborgs parter