Kopia av STUDIEBESÖK Leosol

Arrangör Rotary Guldstaden
Tid 2023-05-29 12:0013:00
Plats Lunch Rinkside sedan Leosol, Skellefteå
STUDIEBESÖK Leosol
 

Hej!

På måndag har vi ett spännande studiebesök på Leosol att se framemot. Då det ligger i närheten av Rinkside så är mitt förslag att de som vill äta gemensamt före studiebesöket träffas 11.20-12.00 på rinkside för lunch. Sedan går vi den korta biten till Leosol tillsammans. Anmäl er gärna före söndag så kan jag reservera bord på måndag morgon.

Om Leosol:
"Vi är sakkunniga kring ”Energi” i Skellefteå sedan länge. Några nedslag då vi fungerar som sakkunnig och rådgivare är/var tex då kommunalrådet, Skellefteå Kraft och Näringslivschefen träffade Facebook, innan deras etablering i Luleå. Vi har dessutom gjort energikartläggningar vid Teslas verkstäder runt om i Sverige. Och sedan 1,5 år har vi en dator vid Northvolt, för att stötta i konstruktionen av VVS/Energi.

Sedan en månad har vi även en dator vid Region Västerbotten (Skellefteå, Umeå, Lycksele) där vi stöttar dem kring VVS/energifrågor. Vi ser varmt framemot ett studiebesök hos oss och hälsar er välkomna. "

Hello! On Monday we have an exciting study visit at Leosol to look forward to. As it is close to Rinkside, my suggestion is that those who want to eat together before the study visit meet 11.20-12.00 at Rinkside for lunch. Then we walk the short distance to Leosol together. 

Please register before Sunday so I can reserve a table on Monday morning. 

About Leosol: "We have been experts in "Energy" in Skellefteå for a long time. Some impacts when we act as experts and advisors are/were, for example, when the municipal council, Skellefteå Kraft and the head of business met Facebook, before their establishment in Luleå. We have also done energy mapping at Tesla's workshops around Sweden.And since 1.5 years we have had a computer at Northvolt, to support the construction of VVS/Energy. Since a month we also have a computer at Region Västerbotten (Skellefteå, Umeå, Lycksele) where we support them with plumbing/energy issues. We warmly look forward to a study visit with us and welcome you. "