Anhöriggrupp - anhörig till vuxen person med missbruk

Arrangör Kungälvs kommun
Plats Anhörigcenter, Oasen sim- och ishall, Kungälv
Anhöriggrupp - anhörig till vuxen person med missbruk
 

Är du över 18 år och anhörig till någon vuxen med missbruk? I oktober 2023 startar anhörigstödet i Kungälvs kommun en anhöriggrupp där du kan få träffa andra i liknande situation och dela erfarenheter med varandra. Gruppen leds av kommunens anhörigkonsulenter och de kommer att skräddarsy upplägget utifrån din och de andra deltagarnas önskemål och behov. 

Anhörigkonsulenterna kommer att kontakta dig med mer information och meddela om du har fått en plats i gruppen. Antalet platser är begränsat och vi behöver ha din anmälan senast 31 augusti