Hållbar välfärd - hur garanterar vi grundläggande mänskliga behov inom planetens gränser?

Arrangör Hållbar Utveckling Skåne, Nätverket Idéburen Sektor, Socialhögskolan Lunds Universitet
Tid 2023-05-25 08:3012:00
Plats Ledebursgatan 5, Malmö
Standardbiljett
 

Varmt välkommen till en förmiddag
med samtal och workshop


Västvärlden, och därmed Sverige, tillhör världens rikaste och står för oproportionerligt stor del av växthusgasutsläppen som orsakar klimatförändringarna. Klimatförändringarna drabbar samhällets sårbara snabbare, mer och hårdare än resten av samhället. Rättvis fördelning av resurser och omtanke om andra blir våra viktigaste samhällsfrågor när vi arbetar för en hållbar välfärd i en tid av stora och genomgripande förändringar. Under en förmiddag möts vi för att samtala och diskutera dessa stora frågor. 


Hur kan hållbar välfärd inom planetens gränser se ut? 

Till vår hjälp att jobba med den frågan så tar vi forskarna Jayeon Lee, Göteborgs universitet och Max Koch från Socialhögskolan, Lunds universitet. De presenterar sitt forskningsprojekt - Hållbar välfärd för nya generationens socialpolitik och leder oss igenom workshopen där vi provar att sätta mänskliga behov inom planetens gränser. Kan det vara ett verktyg att använda för att dela med oss av det levnadsutrymme vi upptar? 


Övergripande diskussionsfrågor: Vad innebär de här frågorna för samhällets olika sektorer? Hur tar vi oss an det här i våra olika verksamheter? Kan civilsamhället föra ut forskningen och därmed bistå med en grön och rättvis omställning?


När: 25 maj kl. 9.00–11.30 (drop-in frukost från kl.8.30)


Var: Ledebursgatan 5, 3 tr. (hiss finns), Malmö


Agenda

8.30 Drop-in frukost

9.00 Presentation av forskningsprojektet 

9.30 Gemensam diskussion

10.00 Paus

10.10 Workshop 

11.00 Avslutande diskussion


För de som så önskar så fortsätter vi samtalet över en gemensam lunch på den indiska restaurangen The Paradise, Amiralsgatan 18. Lunchen betalas av var och en för sig.


Frågor mejlar ni tillanna.lundgren@hutskane.se 


Jayeon Lee, FD i socialt arbete, är universitetslektor på institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet. Max Koch är professor i socialpolitik och hållbarhet vid Socialhögskolan, Lunds universitet.


Förmiddagen arrangeras i samverkan mellan Hållbar Utveckling Skåne, Nätverket Idéburen sektors akademiträffar och Socialhögskolan Lunds universitet.