Hur motverkar vi desinformation om socialtjänsten?

Arrangör NÄTVERKET och Socialstyrelsen
Tid 2023-05-29 08:3010:00
Plats Digitalt - via Teams. Länk skickas inför seminariet
Standardbiljett
 

Hur motverkar vi desinformation om socialtjänsten?

 

Välkommen till ett digitalt seminarium med Socialstyrelsen

Tid:                   den 29 maj, kl. 8.30-10.00

Plats:               Digitalt – Teamslänk skickas till anmälda deltagare innan mötet

Anmälan:      

 

Socialstyrelsen och NÄTVERKET bjuder in till ett informations- och dialogmöte ang hur vi kan samverka för att motverka desinformation om socialtjänsten. Mötet är initierat av Socialstyrelsen som också leder mötet.

 

Bakgrunden till mötet är att i olika sociala medier – både i Sverige och utomlands – sprids felaktiga uppgifter, rykten och desinformation om svensk socialtjänst. Detta kan leda till att människor inte vågar vända sig till socialtjänsten och i förlängningen att barn och unga inte får det stöd och skydd som de har rätt till och behöver. Socialstyrelsen har fått i uppdrag från regeringen att motverka ryktesspridning och desinformation om socialtjänsten. Det övergripande syftet är att stärka tilliten till socialtjänsten så att barn och unga kan få stöd och hjälp vid behov.

 

Under seminariet/mötet berättar Marie-Anne Karlsson och Thomas Jonsland från Socialstyrelsen om arbetet med att motverka desinformation och ryktesspridning om socialtjänsten. Deltagarna på seminariet/mötet ges möjlighet att ställa frågor. Socialstyrelsen vill gärna ta del av idéburna organisationers erfarenheter/reflektioner och andra inspel kring det beskrivna temat.

Socialstyrelsen vill också diskutera vilka behov av kunskap och information som finns kring temat, och som Socialstyrelsen skulle kunna ta fram.

 

Socialstyrelsen tar fram information om socialtjänsten både till föräldrar och till barn.

Information till föräldrar finns samlad på https://www.socialstyrelsen.se/om-socialtjansten/.

Information för barn finns på www.kollpasoc.se.

Informationen är översatt till flera olika språk.