Gretli & Heidi Brothers

Arrangör Forsby Kvarn Musikscen
Tid 2023-08-05 19:0021:00
Plats Forsby Kvarn Musikscen, Enköping
Gretli & Heidi Brothers
250 kr

Mansfantasier - En skramlande drag-varieté
Förband: Gretli & Heidi

Med sina unika instrument uttrycker Gretli & Heidi Brothers sin mångskiftande manlighet i barrundor,hjälteepos, sorgesånger och andlig begrundan.De trakterar flaskor, ölburkar, glasklockor, klockspel, dragspel, gitarrer och sjunger sin manssång. I musikaliska nummer uttrycks erfarenheter och fördomar om mansrollen, moderskärleken, skammen att misslyckas, det andliga livet, stridsromantiken, broderskapet och tävlingsinstinkten.
Gretli & Heidi Brothers skärskådar männen de är -vill bli
-och förväntas vara. Med sin virtuosa musikalitet befäster de sin ställning som världens härskare.
Förband till bröderna är deras systrar Gretli & Heidi. De spelar på
glasharpa, sybehör och andra vardagsföremål samt bjuder på historier
från livet på alptoppen.