Framtidsforum 2023

Arrangör den Halländska Överenskommelsen
Tid 2023-06-01 17:0020:00
Plats Högskolan i Halmstad, Q-huset (torget), Halmstad
Framtidsforum 2023
 

Framtidsforum 2023


Hur kommer framtidens föreningsliv se ut?
Ta del av barn- och ungdomsorganisationers syn på engagemang och diskutera hur deras erfarenheter kan tas tillvara när vi spanar framåt.
Förutom barn och ungas perspektiv diskuterar vi hur trender i finansiering, administration och medlemsengagemang påverkar såväl samverkan mellan offentlig och idéburen sektor och föreningslivets utveckling de kommande 10-20 åren.

1 juni, kl. 17-20, Högskolan i Halmstad

Framtidsforum är ett koncept som lyfter frågor som berör den Idéburna sektorns utveckling och möjlighet att samverka med offentlig sektor. Arrangör är den Halländska Överenskommelsen.

Målgrupp: tjänstepersoner och politiker från offentlig sektor, tjänstepersoner, ideella och förtroendevalda Idéburen sektor.
Sista anmälningsdag19 maj
Kostnadsfritt
Lättare förtäring serveras.

Kontakt: Rebecca Nordström, rebecca@hbf.se