Barnrättsveckan - Föreläsning om Mammakraft

Arrangör Internationella Kvinnoföreningen i Malmö
Tid 2023-06-01 10:0012:00
Plats Grynbodgatan 20, Malmö
Föreläsning om Mammakraft
 

En föreläsning om vikten av stöd och verktyg till föräldrar ur ett barnrättsperspektiv inom ramen för arbetsmarknads- och socialförvaltningens Barnrättsvecka.
Mammakraft (IOP med Malmö stad) är en kurs där mammor med barn i tidiga tonåren får ta del av den expertis och de resurser samhället kan erbjuda. Internationella Kvinnoföreningen i Malmö genomför kursen två gånger per år.