Seminarium: Hur mäter vi social hållbarhet?

Arrangör Kungälvs kommun, Mölndals Stad, Västra Götalandsregionen, RISE och KFI
Tid 2023-04-28 09:0012:00
Plats Svenska Mässan Gothia Towers , Göteborg
Seminarium
 

I Mölndals stad och Kungälvs kommun pågår arbete för att utveckla former för att följa upp och se resultat av arbetet med social hållbarhet. Projektet ska resultera i en modell för att Systematiskt Mäta och Analysera Social Hållbarhet (SMASH), där ambitionen är att koppla ihop verksamhetsutveckling, ekonomiska analyser och struktur kring uppföljning.

Projektet har pågått två år och avslutas 2023. Det drivs i partnerskap med RISE, Social and Health Impact Center. Även Kommunforskning i Västsverige, KFi, följer arbetet. Projektet har möjliggjorts via stöd av Västra Götalandsregionen. Projektet har haft särskilt fokus på arbetsmarknadsområdet.

Syftet med detta seminarium är att berätta om arbetet som pågår, dela med oss av erfarenheter och sprida lärdomar som gjorts hittills samt bjuda in till dialog och reflektion.

Vi riktar oss främst till förtroendevalda, chefer, tjänstepersoner och funktioner som på olika sätt arbetar med eller intresserar sig för social hållbarhet.