Deltagarbaserad aktionsforskning – en utmaning för samhälle och folkbildning

Arrangör Svenska Sällskapet för Nykterhet och Folkbildning och Nykterhetshistoriska Sällskapet och Trinambai
Tid 2023-03-20 08:3010:15
Plats Klara Södra kyrkogata 20, Stockholm
Standardbiljett
 

Välkommen till frukostseminarium med SSNF, SPARC och Föreningen för folkbildningsforskning


Deltagarbaserad aktionsforskning – en utmaning för samhälle och folkbildning

Tid: måndagen den 20 mars 2023, 8.30 – 10.00 (frukost finns innan)

Plats: Klara Södra kyrkogata 20 - IOGT-NTO gården - går även att följa digitaltMedverkande:

Kenneth Abrahamsson, adj. professor, Luleå tekniska universitetet

Lisbeth Eriksson, docent, Högskolan Väst/Föreningen för folkbildningsforskning

Erik Lindhult, universitetslektor, fil.dr., Mälardalens universitet/föreningen

SPARC


Samtalsledare: Kerstin Janemar, verksamhetsansvarig för Tankesmedjan Nocturum på Svenska Sällskapet för Nykterhet och Folkbildning


Bakgrund:

Vi lever i ett samhälle med en ökad ojämlikhet. Det gäller inte minst tillgången

till kunskaper, makt och inflytande på samhällsutvecklingen. Genom deltagarbaserad aktionsforskning, forskningscirklar och medborgarforskning kan man stärka samspelet mellan forskare och praktiker genom att tillsammans synliggöra problem, tillvarata erfarenheter och utveckla verksamheter. Välkommen till ett frukostseminarium om hur vi kan stärka den kunskapsdemokratiska delen i folkbildning och förändringsarbete. Vi pratar om vilka metoder som är viktiga och vad vi kan lära av hittills vunna erfarenheter utifrån boken Deltagarbaserad aktionsforskning – tillsammans för kunskap, lärande och förändring (utgiven av Studentlitteratur/SPARC 2022).


Om deltagarbaserad aktionsforskning

Deltagarbaserad aktionsforskning, Participatory action research (PAR), är en

internationellt växande rörelse inom forskning och samhällsutveckling. PAR innebär kritiskt tänkande, praktiknära forskning och systematiska angreppssätt som gör att vi utvecklar kunskapen tillsammans och bygger kunskapsdemokratiska nätverk.


Om SPARC

*SPARC (Swedish Participatory Action Research Community,

https://sparcsweden.se/ är en ideell förening med syfte att främja PAR-

forskning i Sverige, speciellt genom öppna forskarkurser i PAR. Välkommen att

medverka i kursdagarna för Deltagarbaserad forskning I & II Deltagarbaserad

forskning, kurs I , Deltagarbaserad forskning, kurs II


Arrangörer: 

Svensk Sällskapet för Nykterhet och Folkbildning 

SPARC

Föreningen för folkbildningsforskning