Föreläsning om högkänslighet

Arrangör Josefine Henriksson
Tid 2023-03-09 18:3020:30
Plats På logen på gården Skintaby Bolet 356 (utanför Harplinge) Halmstad, Halmstad,...
Föreläsning, 9 mars
295 kr

Välkommen att vara med på en föreläsningskväll om personlighetsdraget högkänslighet!

Under föreläsningen får du lära dig mer om hur vanligt högkänslighet är, hur man vet om man är högkänslig, vanliga styrkor & utmaningar som högkänslig och inte minst- få tips på hur du kan leva ett lyckligt och hållbart liv som högkänslig i ett samhälle där mycket fokus ligger på prestation och effektivitet.