Norrbotten samverkar Lokal utveckling

Arrangör Hela Sverige ska leva Norrbotten
Tid 2023-02-22 12:0016:00
Plats Kommunhuset Älvsbyn
Norrbotten samverkar Lokal utveckling
 

Lokala utvecklingsplaner eller lokal ekonomisk analys är ett sätt att planera för bygdens egen utveckling och ett stöd för bygden, kommunen och regionen att stötta utvecklingsinsatser