Tandvårdsförsäkringen – hot eller möjlighet?

Arrangör TL Ystad AB
Tid 2023-04-13 16:3020:00
Plats Tandtekniska Laboratoriet i Ystad AB Aktergatan 4, Ystad
Tandvårdsförsäkringen – hot eller möjlighet?
 

Tandtekniska Laboratoriet i Ystad inbjuder härmed dig till en afton med ett mycket intressant och högaktuellt ämne:

Tandvårdsförsäkringen – hot eller möjlighet?

“Under träffen kommer vi att gå igenom vad de omfattande förändringar i Försäkringskassans och IVOs arbetssätt 2023 kommer att innebära för vårt sätt att arbeta på kliniken” – Pelle Petersson

Efter kvällen kommer du att veta hur du skall

  • Dokumentera dina fall
  • Skriva din journal
  • Använda ett antal av de FK-koder som hör ihop med mer omfattande protetiska behandlingar.

Allt i syfte att se till att vårt sätt att arbeta svarar upp mot FKs och IVOs kommande skärpta krav.

Vi startar kl 16:30 och beräknar vara klara 20:00. Lättare förtäring ingår.

Kostnad: Anmälan är bindande. För anmäld deltagare som uteblir debiteras en kostnad på 700 kr.

Kvällen sponsras av TL Ystad AB samt Neoss varpå ca 25 minuter är information från sponsorerna.


Faktaruta Pelle
Pelle Pettersson, protetisk specialisttandläkare.Gick ut sin grundutbildning 1980, specialistexamen 1992.Under 10 år lärare på Odontologen i Göteborg. Var med och startade Brånemarkkliniken 1986, arbetade där i 10 år.Arbetade i olika sammanhang med Per-Ingvar Brånemark under 30 år.Arbetat internationellt i USA och Japan.Specialintresse: abrasionsfall/omfattande tand- och implantatstödd protetik (drygt 35 års erfarenhet). Under 25 år bred klinisk erfarenhet av helkeramiska konstruktioner.17 års klinisk erfarenhet av implantatkirurgi.Arbetat på privat specialistklinik under 20 år.Föreläst i nationella och internationella sammanhang under drygt 35 år (ca 450 tillfällen)