Uppdaterat dialogmöte maskinell snöröjning gata, gång/cykelväg

Tid 2023-01-31 16:0017:00
Standardbiljett
 

Välkommen till uppdaterat dialogmöte om maskinell snöröjning gata, gång/cykelväg

Utifrån stora ändringar i kommande upphandling, vill vi träffa er igen och se hur vi gemensamt hittar möjliga lösningar.
Om vädret gör att det är full snösväng så kommer mötet flyttas (se datum nedan). Vi skickar då ut en ny inbjudan.

Senast anmälningsdag 30 januari.

Plats: Näringslivsbolaget, Stadshuset, Stora Torget
Ingång från Centralgatan
Datum 31 januari k
l. 16.00. (reservdag 2 februari kl. 15.00)

Välkomna

Kenneth Eriksson Näringslivsbolaget Näringslivsutvecklare, inköpssamordnare.
Johan Lindqvist /
Jimmy Andersson Inköpschef, Sundsvalls kommun 
Carina Odsberg Ansvarig upphandlare Sundsvalls kommun
Erika Hultman Eriksson Hållbarhetscontroller, Sundsvalls kommun 
Sonny Andersson Drift Gata Sundsvalls kommun
Karl-Johan Krona, Gatuingenjör Sundsvalls kommun 
Andreas Mattson, Arbetsledare drift gata Sundsvalls kommun 
Madelene Blom, Projektingenjör Gatuavdelningen Sundsvalls kommun