Digitalt seminarium om BIP-metoden i Skaraborg

Arrangör Samordningsförbundet Skaraborg
Tid 2023-03-29 08:0009:00
Plats Digitalt via Teams
Digitalt seminarium om BIP-metoden i Skaraborg
 

BIP-metoden är en metod där kartläggning och uppföljning av individens arbetsförmåga mäts och förbättras med hjälp av progressionskort. Metoden bygger på en dansk studie och har de senaste åren spridits och börjat användas på flera platser runt om i Sverige. Under seminariet kommer projektledare och metodstödjare i det ESF-finansierade projektet Cresco+ att dela hur de inom projektet arbetar med BIP-metoden i Skaraborg. Under seminariet kommer följande frågeställningar att beröras:

• Hur går BIP-metoden till?

• Vad kan man se för vinster och effekter av att arbeta med metoden?

• Hur arbetar vi i Skaraborg med BIP genom projektet Cresco+?

Sista anmälningsdag är 21 mars 2023.