Digitalt seminarium om Arbetsförmedlingens uppdrag i samverkan

Arrangör Samordningsförbundet Skaraborg
Tid 2023-03-15 08:0009:00
Plats Digitalt via Teams
Digitalt seminarium om Arbetsförmedlingens uppdrag i samverkan
 

Två chefer från Arbetsförmedlingen i Skaraborg kommer under en timme ge oss kunskap om hur Arbetsförmedlingens uppdrag i samverkan ser ut. De kommer att gå igenom hur Arbetslösheten i Skaraborg ser ut, kort beröra utbildningsnivå och arbetsmarknadsutbildningar. Under seminariet kommer dessutom följande frågeställningar att beröras:

• När och hur kommer Arbetsförmedlingen in i bilden när en individ kommer i gång i en insats via kommunen?

• När en individ behöver Arbetsterapeut och SIUS-stöd – hur går det till?

• Vad önskar Arbetsförmedlingen av de andra samverkansparterna för att en god samverkan ska skapas kring individen?

Du som anmäler dig har möjligheten att påverka innehållet genom att skicka in en fråga på förhand till veronica.witte@samskaraborg.se

Sista anmälningsdag är 7 mars 2023.