Grupper vid avdelningsdagarna 6-7 februari 2002

Arrangör Janus Brandin
Plats Clarion Sense i Luleå
Grupper vid avdelningsdagarna 6-7 februari 2002
 

Under våren kommer vi på RUA fortsätta vår utvecklingsresa gällande ett kaordiskt förhållningssätt och hur vi leder processer i komplexa system. 

Det övergripande tema som vår utvecklingsresa kommer att koncentrera sig på är Attraktiva Livsmiljöer. 

Under vårens hel och halvdagar kommer vi att jobba gruppvis och inför avdelningsdagarna 6-7/2 behöver vi därför dela in oss i undergrupper. Grupperna behöver inte vara statiska och kan komma att förändras över resas gång. Se detta som ett första steg. 

Inom grupperna kommer vi under ledning av David Ershammar och Jesper Hök utforska hur vi idag jobbar med våra processer och hur vi i framtiden skulle kunna utveckla vårt arbetssätt.  

Ni ombeds genom denna anmälan att välja en grupp av de fyra övergripande grupper ni skulle vilja ingå i.  Underpunkterna är för kännedom och eventuella underprocesser som vi kan komma att beröra. Vi kan komma att dela upp grupperna ytterligare efter er anmälan för att få till bra sammansättningar och storlekar på grupperna.

Processgrupper att välja mellan:

-          Projektstöd (kultur och näringsliv)

-          Företags- och kulturstöd

-          Fysisk planering

o   Gestaltade livsmiljöer

o   Bostäder

o   Infrastruktur

o   Bredband

o   Kollektivtrafik

-          Ökad inflyttning

o   Kompetensförsörjning

o   Social hållbarhet/inkludering

o   Kulturens roll