Arbetsmöte À-priser

Arrangör Luleå Kommun
Tid 2023-02-21 13:0015:00
Plats Stadshuset, Luleå
Arbetsmöte a'priser
 

På workshopen den 22 november hade vi en inledande diskussion och lyfte Beställarens och Entreprenörens olika synpunkter på à-priser. Tanken nu är att vi tillsammans fortsätter denna diskussion i en mindre arbetsgrupp där förhoppningen är att komma fram till en bra praktiskt tillämpning av à-priserna samt hur vi får till en bra riskfördelning mellan parterna.

 

Resultatet kommer därefter att presenteras för alla intresserade i en kommande workshop.

 

Är ni intresserade av att delta och påverka arbetet i denna arbetsgrupp  anmäl er här!

 

Välkomna!