Handelshögskolans alumnträff Sthlm 2023

Arrangör Handelshögskolan vid Umeå Universitet
Tid 2023-01-25 13:3016:30
Plats Grand Hôtel, Stockholm Carl Larsson rummet & Bolinderska rummet, våning 2 ...
Handelshögskolans alumnträff Sthlm 2023
 

Årets tema för Västerbotten på Grand är Föregångare i omställning: "Omställningen är redan igång i norra Sverige, men den är verkligen hela Sveriges angelägenhet och väg till en framgångsrik och hållbar framtid."

I anslutning till temat bjuder vi in till en eftermiddag om de utmaningar och möjligheter som en omställning till ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle kan innebära. På mångas läppar just nu är elpriset. Priset på en viktig råvara och nödvändig för företag, organisationer och hushåll har på kort tid blivit väldigt högt. Samtidigt pekar många på elektrifiering som central för omställning och en drivare av utveckling.
Kort sagt: det här är frågor som berör alla, som organisationer, som medarbetare, privatpersoner och chefer i organisationer och det är en samhällelig fråga.

Vi trattar ner från elmarknad och samhällsomvandling till ledarens roll i en bredare bemärkelse för hållbar utveckling. Därefter vill vi också ta pulsen på hur ni ser på dessa frågor i era organisationer och skapa en gemensam diskussion.

Vi får lyssna till:

FD Mattias Vesterberg, nationalekonomi, Handelshögskolan som svarar på frågan om varför elpriset är så högt och ger en bild av hur den pågående omställningen av elmarknaden och samhället i Sverige (och andra länder) påverkar elpriset. (pågående forskning finansierad av Energimyndigheten).

Docent Johan Lundberg, föreståndare Centrum för regionalvetenskap (CERUM) och lektor i nationalekonomi, Handelshögskolan som berättar om de ekonomiska, sociala och politiska utmaningar och möjligheter som följer med den pågående industriella omvandlingen i norra Sverige. (nytt forskningsprogram med finansiering från Riksbankens jubileumsfond).

Chefsekonom Anna Thoursie, Ledarna, doktor i nationalekonomi och ledamot i Handelshögskolans Business Advisory Board som berättar om Ledarnas Hållbarhetsbarometer 2022. Chefens uppdrag. Hur ser chefer på sin roll i förhållande till hållbar utveckling? Kan de bidra till såväl samhälle som verksamhet? Finns förutsättningarna och vad betyder för att attrahera och behålla personal?

Därefter följer en interaktiv diskussion där vi lär av varandra – vad betyder det vi lyssnat till för dig och din organisation?

Plats

Grand Hôtel, Stockholm
Carl Larsson rummet & Bolinderska rummet,
våning 2
Bolinderska palatset