Kickstart - Östergötland Transporterar KlimatSmart

Arrangör Logistikia
Tid 2023-02-16 09:0012:00
Plats Kårhuset Trappan, Kungsgatan 40, Norrköping
Standardbiljett
 

Logistikia, Östgötautmaningen och Cleantech Östergötland har under en längre tid samlat en grupp köpare och säljare av transporter. Fokus har varit erfarenhetsutbyte och omvärldsbevakning med målet att driva Klimatsmarta transporter, fossilfrihet och effektivitetsutveckling. Utgångspunkten har varit en avtalsplattform med förslag på hur man kan arbeta med samverkan, kravställning och uppföljning.

2023 höjer vi ambitionerna genom att starta och bjuda in till nätverket Östergötland Transporterar Klimatsmart - ÖTKS. Förebilden är ÖBKN - Östergötland Bygger KlimatNeutralt, som efter ett par års verksamhet samlar ett 40-tal av regionens ledande bygg- och fastighetsaktörer med det gemensamma målet att minska klimatavtrycket för byggnation och fastighetsförvaltning. Bärande i ÖBKN är att medlemsföretagen sätter upp individuella mål som man följer upp tillsammans. Arbetet bedrivs främst i ett antal fokusgrupper där medlemmarna stödjer varandra, inspirerar och delar erfarenheter. Verksamheten drivs av en styrgrupp och med hjälp av en projektledare.

Logistikia fortsätter att vara ett öppet nätverk för en bredd av frågor och aktörer. I ÖTKS samlas medlemmar med ett tydligare åtagande och fokus på transportaffären. Vår ambition är också att medlemmarna genom ÖTKS ska kunna utöva påverkansarbete för en snabbare och mer effektiv omställning, såväl lokalt som regionalt och nationellt. Logistikia kommer att vara projektägare för ÖTKS och tillsätta en projektledare från konsultföretaget 2050. Innehåll och riktning sätts av medlemmarna och projektets styrgrupp. Till medlemskap och styrgrupp bjuder vi nu in intresserade företag!

Torsdagen den 16/2 på förmiddagen kickstartar vi med en halvdagskonferens i Norrköping där det ges möjlighet att lyssna på spännande talare och diskutera möjligheterna för hur vi kan forma ett starkt regionalt nätverk med ett gemensamt mål och stora möjligheter att göra skillnad.