Styrelseutbildning för kommunala styrelseledamöter - Digitalt seminarium

Arrangör Styrelseinstitutet
Tid 2023-01-26 13:0014:30
Plats Teams länk, Online
Standardbiljett