Montageauktorisation Balkongföreningen Göteborg

Arrangör Balkongföreningen i Norden AB
Tid 2022-12-15 08:3015:00
Välj antal personer som deltager
 

 Inbjudan till kurs

Montageauktorisation

I enlighet med beslut tagit av medlemmarna i Balkongföreningen i Norden AB har vi glädjen att inbjuda till en ny kurs i syfte att ge personal en grundutbildning för att bli ett auktoriserat montageföretag. Kursen kommer att hållas på ett antal olika platser i landet för att komma så nära montageföretagen som möjligt. Behörigheten är personligt knuten till den som genomgått utbildningen och gäller i 5 år, sedan måste den förnyas!

Av stadgarna för föreningen framgår att montageföretag som anlitas av medlemsföretagen ska vara auktoriserade av BF och att minst en behörig montör/förste montör ska finnas på varje arbetsställe.

Datum: Göteborg 15/12


Tid: Kl. 09.00 – 15.00 med kaffe och fralla från 08.30

Kostnad: Kursavgiften är 1 995: -/ per person, moms tillkommer. Kursmaterial och måltider är inkluderade i avgiften.

Plats: Meddelas i kallelsen då den avgörs hur många som är anmälda till respektive tillfälle.

Anmälan är bindande och kursavgiften faktureras efter genomförd kurs.

Har ni frågor eller funderingar så får ni gärna kontakta undertecknad.

Växjö den 22 november 2022

Vänligen
Balkongföreningen i Norden AB