Ledarskapsutbildning – Funktionellt ledarskap

Arrangör Tillväxt Syd
Tid 2023-03-16 08:302023-05-25 16:00
Plats YIF:s nya klubbvilla Himmaplan, Disponentgatan 6, Ystad
Ledarskapsutbildning – Funktionellt ledarskap
 

Ledarskapsutbildning – Funktionellt ledarskap

 

Modern och forskningsbaserad ledarskapsutbildning för chefer inom näringslivet.

Funktionellt ledarskap ger långsiktigt önskvärt resultat för medarbetare och chefer, såväl som för arbetsmiljö och verksamhet. Funktionella ledarskapsbeteende kan vara aktivt lyssnande, att stärka önskvärda beteende eller att sätta och följa upp mål på ett strukturerat och effektivt sätt.

 

Innan utbildningen påbörjas kartläggs chefens utvecklingsbehov genom en feedbackenkät från medarbetarna (Lead Forward) och utifrån samtal med överordnad chef. Detta utmynnar i en individuell utvecklingsplan som chefen har med sig under hela utbildningen. Utbildningen pågår under en tre månaders period och består sammantaget av sex utbildningstillfällen.

 

Handledningen under utbildningen är KBT-baserad och vi kommer att arbeta med att förstå och förändra egna beteende. Utbildningstillfällena består av genomgång av teori och forskning, diskussion kring faktiska utmaningar från vardagen och upplevelsebaserad inlärning.

 

Att utveckla funktionella ledarskapsbeteende är kärnan i utbildningen. Vi kommer även att fokusera på hållbart ledarskap och lära ut strategier för att hantera egen stress och motstridiga krav och förväntningar.

 Vi skapar förståelse kring era team och dess aktuella utmaningar och hur ni som chefer kan bidra till trygghet och effektivitet. Organisatoriska utmaningar belyses och vi utforskar hur ledarskapet är relaterat till lönsamhet, hållbarhet, affärsutveckling och tillväxt.

Även aktuella ledarkskapsutmaningar som att leda i en föränderlig och komplex omvärld, leda på distans och hantera psykisk ohälsa kommer att ingå i utbildningen.

Inom en månad efter avslutad utbildning sker en uppföljning med en ny feedbackenkät från medarbetarna (Lead Forward) och samtal med överordnad chef.

 

Utbildningstillfälle 1 - Uppstart

 • Presentation

 • Mål och syfte, förväntningar och roller

 • Genomgång av funktionellt ledarskap

 • Förstå och förändra egna beteende

 • Funktionell analys

 • Färdighetsträning: Aktivt lyssnande

 • Hemuppgift

Utbildningstillfälle 2 - Den hållbara ledaren

·       Hantera egen stress

·       Strategier för att hantera inre och yttre krav på prestation

·       Färdighetsträning: Medveten närvaro, flexibilitet i relation till tankar, hantera tid utifrån prioriteringar

·       Eget case

·       Hemuppgift
 

Utbildningstillfälle 3 - Effektiva team

 • IPO-modellen

 • Psykologisk trygghet

 • After action review

 • Leda på distans

 • Hitta rätt i hybridarbetet

 • Färdighetsträning: Funktionella mötesbeteende

 • Eget case

 • Hemuppgift
   

Utbildningstillfälle 4 - Ledarskapet och organisationen

 • Integrera ledarskapet med företagets mål

 • Tillväxt, lönsamhet, hållbarhet och affärsutveckling

 • Färdighetsträning: Formulera och följa upp mål, ge feedback

 • Eget case

 • Hemuppgift

Utbildningstillfälle 5 - Ledarskapet och aktuella utmaningar

 • Psykisk ohälsa

 • Föränderlig och komplex omvärld

 • Färdighetsträning. Hantera gnäll och kritik, korrigerande återkoppling, konflikter

 • Eget case

 • Hemuppgift

 

Utbildningstillfälle 6 - Ledaren som förebild

 • Transformerade ledarskap

 • Färdighetsträning: Skapa motivation och engagemang

 • Värdeövning

 • Eget case

 • Utvärdering och avslut

 

Utbildare

Ted Rasmusson

Leg psykolog, Organisationspsykolog

Mail: ted@organisationspsykolog.se

www.organisationspsykolog.se

 

 

Calle Rasmusson

Erfaren ledare, Näringslivsprofil

Mail: rasmusson@incubatorc.se

 

Praktiskt

 

·       Kartläggning: Feedbackenkät till medarbetare skickas ut 3-4v före första utbildningsdagen. Samtal med överordnad chef äger rum 1-2v före första utbildningsdagen

·       Utbildningsdagar: 16mars, 30mars, 13april och 27april, 11maj och 25maj 2023 Tid: 08.30 - 16.00

·       Uppföljning: Ny feedbackenkät till medarbetare och samtal med överordnad chef äger rum inom en månad efter avslutad utbildning

·       Kostnad: 28500kr ex moms

·       Plats: YIF:s nya klubbvilla Himmaplan, Disponentgatan 6 i Ystad

 

Anmälan

Anmälan är bindande. Sista anmälningsdag är 9 februari 2023. Betalning för utbildningen skickas ut vid kursstart. Vid sen avbokning dvs mindre än två veckor före kursstart tas en avgift ut på 10000kr/deltagare. Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få deltagare och återbetalar då hela utbildningsavgiften.

 

Om det är något du undrar över är du välkommen att höra av dig till Ted Rasmusson på 0760386976 eller maila ted@organisationspsykolog.se