2023 M Picaut Steg 1 = Koncept & Nyckelingredienser 9.00-13.00

Arrangör M Picaut
17 Januari
 
7 Februari
 
14 Mars
 
19 April OBS! Börjar kl 10.00
 
23 Maj
 

Steg 1 = Koncept & Nyckelingredienser

Vi här igenom nyckelingredienserna i M Picaut för att få en djupare förståelse i produktens värde och varför de ger så fina resultat! Det som vi jobbar med dagligen, men kanske inte pratar med kunderna  om på denna nivå, gör dig till experten. Det är bra med repetition!

Ekocertifiering är bra att få en inblick i och kunna förklara och sprida kunskap om bland dina kunder.

Steg 1–3 är online via teams och anmälan sker senast 3 dagar innan utbildningen 

Vid frågor kontakta oss viutbildning@mettepicaut.se eller din kundutvecklare.