Frukost med näringslivet - 17 februari

Arrangör Näringslivsavdelningen, Piteå kommun
Tid 2023-02-17 07:1508:30
Plats Restaurang 2Kök, Acusticum, Piteå
Fullbokad
Deltagande på plats
 
Väntelista
 

Välkommen till Frukosten med näringslivet i Piteå.


Datum: Fredag 17 februari

Tid: 7.15 - 8.30
Plats: Restaurang 2kök, Acusticum

Anmälan: Anmäl dig senast 15 februari


Agenda: 

Niklas Risberg, verksamhetschef utveckling vid Utbildningsförvaltningen och Ulrika Bergmark, vetenskaplig ledare vid Utbildningsförvaltningen och professor vid Luleå tekniska universitet kommer och pratar om utbildningsförvaltningens arbete med forskning och utveckling (FoU). Utifrån kravet att utbildningen i förskola och skola ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet har kraven på vetenskaplighet och utvecklingskompetens hos lärare och rektorer ökat. Inom Utbildningsförvaltningen i Piteå kommun har detta lett till olika strategiska och konkreta satsningar på forskning och utveckling (FoU). I förlängningen förväntas FoU-arbetet bidra till både lärares professionella utveckling och elevers lärande. Förhoppningen är att FoU-arbetet härigenom kan göra kommunen till en attraktiv arbetsgivare i tider av lärarbrist och att en utbildning som kännetecknas av hög kvalitet gör Piteå till en plats där många vill bo. Detta är av stor betydelse för den framtida kompetensförsörjningen. 


NyföretagarCentrum har precis öppnat ett kontor i Piteå och kommer ta över arbetet med nyföretagande som tidigare låg på näringslivsavdelningen. Anna Engström, verksamhetschef, och Anna Åström, affärsrådgivare, på Nyföretagarcentrum Nord kommer och berättar mer om hur de kommer arbeta och vad det innebär för Piteå. 


Thomas Nilsson, Samhällsbyggnads Piteå kommun, informerar om det pågående projektet Care - SATSA som ska verka för att män och kvinnor som befinner sig i Piteå genom massflyktdirektivet till följd av kriget i Ukraina ska komma i arbete och bli socialt delaktiga. Här presenteras bland annat insatser som kan underlätta ett snabbt inträde på arbetsmarknaden. 


Inflyttarservice, som är morgonens frukostvärd, kommer bland annat att prata om arbetet med att inventera kompetensbehovet hos Piteås företag. Detta för att hitta bättre och effektivare sätt att matcha inkommande kompetenser med arbetsmarknaden. 


Morgonens frukostvärd: 

Inflyttarservice Piteå


Har du frågor?

Kontakta Jenni Kempe Lindberg på näringslivsavdelningen 

jenni.kempelindberg@pitea.se eller 0911-696022