Cirkulär ekonomi & livsmedelsbranschen

Arrangör HLI22/Emprogage/Folkuniversitetet/CirEko/Foodhive/LifeCatalyst/NFCS
Tid 2022-12-06 09:3012:00
Plats https://folkuniversitetet-se.zoom.us/my/hli22, Online
Cirkulär ekonomi & livsmedelsbranschen
 Open Space kring Cirkulär ekonomi & livsmedelsbranschen 

Hjärtligt välkommen till en workshop kring cirkulär ekonomi där alla är delaktiga i både agenda och samtal - formen kallas Open Space.

Calling Question: Hur kan vi tillsammans verka för cirkulära affärer och utveckla livsmedelsbranschen?

Arrangörer:
Yh-utbildningen Hållbar Livsmedelsintraprenör
Folkuniversitetet
Emprogage
CirEko
Foodhive
LifeCatalyst
Nyföretagarcenter Syd

Tid/Plats: Tisdag 6/12 kl 9.30-12 på https://folkuniversitetet-se.zoom.us/my/hli22
Form: Open Space sker i Zoom (digitalt möte). Dokumentation och arbete sker i Miro (digital anslagstavla).

---

Lite kort om cirkulär ekonomi 

I en cirkulär ekonomi används saker och ting så länge som möjligt. När de går sönder lagas de, görs om till något annat eller återvinns. En cirkulär ekonomi är helt enkelt tvärtom mot slit-och-släng – det är en form av kretslopp som använder så lite som möjligt av jordens resurser. [Naturskyddsföreningen]

Cirkulär ekonomi är ett ekonomiskt system designat för att återskapa resurser om och om och om igen –precis som i naturen, vilket är dess förebild. I naturen finns inget avfall utan allt tas tillvara och blir näring i nästa led. I en cirkulär ekonomi används resurser så optimalt som möjligt, utan att förbrukas. För att det ska vara möjligt behöver aktörer samverka på ett smart sätt, och det över alla branscher och sektorer och gäller alla typer av organisationer och storlek. [CirEko]

Omställningen till en cirkulär ekonomi har en stor potential att minska resursanvändningen och är ett verktyg för att nå dels miljö- och klimatmålen, dels de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. [Regeringen]

Lite kort om Open Space

Vi arbetar tillsammans i en Open Space – en metodik som erbjuder ett demokratiskt sätt att byta erfarenheter och genomföra utvecklings- och förändringsarbete. 

Vi börjar med att gemensamt skapa agendan. Om du vill får du gärna förbereda dig genom att ta med dig dina egna frågor på temat och ett engagemang för att utforska dem tillsammans med andra. Med andra ord; Vi formulerar frågor och ger varandra utrymme att samtala, reflektera och skapa. 

Metodiken bygger på fyra principer; 
  1. de som kommer är de som skulle komma, 
  2. det som sägs är det som skulle sägas, 
  3. det börjar när det börjar och 
  4. det slutar när det slutar. 
När du som deltar upptäcker att du är i en situation där du varken lär dig eller bidrar med något, har du ansvar att gå vidare, antingen till en annan arbetsgrupp eller till en annan plats. 

Metoden bygger på kafferastens dynamik, kaos och kreativitet. Varje person bestämmer själv när man vill delta eller inte.

---

Yh-utbildningen Hållbar Livsmedelsintraprenör
Utbildningen till Hållbar livsmedelsintraprenör är initierad av och
drivs i samarbete med livsmedelsbranschens aktörer. Sveriges livsmedelsförsörjning behöver bli mer resilient, motståndskraftig. Det krävs en uppdaterad kompetens att utveckla livsmedel utifrån ett hållbart och cirkulärt perspektiv. Utbildningen är en del av
lösningen

Folkuniversitetet 
Studieförbundet Folkuniversitetet bedriver folkbildning och vuxenutbildning i hela Sverige. Idén är att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv - för den enskilde och för samhällsutvecklingen i stort. Folkuniversitetet är en mötesplats för människors fria kunskapssökande – för lärande, kulturupplevelser och möjlighet till reflektion - ett  livslångt lärande som genomsyrar vår pedagogik, vår organisation och våra värderingar. www.folkuniversitetet.se


Emprogage
Emprogage Aktiebolag verkar för det som är bäst för världen genom att medvetet välja empati, proaktivitet och delaktighet. Emprogage är ett syftesdrivet bolag byggt av konsulter med ett gemensamt intresse - att verka för det som är bäst för världen. Inom Emprogage finns flera kompetenser inom till exempel affärsutveckling, organisations- och samhällsdesign. projektledning, kommunikation och facilitering. www.emprogage.com


CirEko
CirEko arbetar för ”Blomstrande affärer och samhällen inom planetens gränser”. CireEko är en svensk näringslivs- och medlemsorganisation som oberoende och non-profit fokuserar på en affärsomställning till en cirkulär ekonomi.
www.cireko.se


FoodHive 
FoodHive genomför FIRS Sustainable Food Innovation Agendan som näringslivet, lärosätena (4st) samt Region Skåne står bakom. Agendan har som målsättning att öka attraktiviteten och därmed arbetstillfällen i Skåne.


Life Catalyst - grön omställning livsmedel 
Life Catalyst är en tankesmedja som kopplar ihop olika initiativ, perspektiv och nätverk med fokus på livsmedel för att inspirera och engagera kring Agenda 2030, cirkularitet och grön omställning. Ett sätt att få nya idéer och kontakter likväl som att ta nästa steg i redan påbörjade initiativ. Life Catalyst tänker nationellt agerar regionalt.


NyföretagarCenter Syd
Stiftelsen NyföretagarCenter Syd erbjuder kostnadsfri rådgivning, utbildning och kontaktfrämjande åtgärder till nyföretagare i samband med företagsetablering samt hjälp till etablerade företag i omställning till hållbara affärsmodeller och strategier. Stiftelsen syfte är att 
verka för ett hållbart företagande och arbetar aktivt med de globala hållbarhetsmålen.
www.nyforetagarcentersyd.se