Branschutveckling och innovation inom svensk datacenterindustri

Arrangör Luleå tekniska universitet
Plats Grand Hôtel, Stockholm
Standardbiljett