Smart Farming 2023

Arrangör Agro Sörmland
Plats Ericsbergs Slott, Katrineholm

Eventet stängt för nya bokningar

INBJUDAN

SMART FARMING 2023

Torsdag 9 februari, kl. 8.30 – 16.15
Ericsbergs Slott, Katrineholm

Lantbrukets möjligheter och bidrag i klimatomställningen

Lantbruket har stor potential att öka kolinlagring, minska utsläpp av växthusgaser och inte minst att bidra till förnyelsebara energisystem. Detta kan skapa nya affärsmöjligheter för lantbruksföretagen och samtidigt bidra till en konkurrenskraftig produktion av livsmedel. 

Smart Farming 2023 tar upp den senaste forskningen och ger konkreta exempel på hållbara åtgärder för framtidens livsmedelssystem och energiförsörjning.Filminspelning kommer eventuellt att ske under eventet.

Begränsat antal platser.