Elpris och råvarubrist – frukostmöte

Arrangör Sparbanken Syd
Tid 2022-12-02 08:0009:30
Plats Neptuniplan 9, Malmö
Frukostmöte
 

Elpris och råvarubrist – frukostmöte

Sparbanken Syd bjuder in till ett frukostmöte där vi har möjligheten att lyssna på två högaktuella föreläsningar;

 

Priset på el – vägledning till svensk industri

I Sydsverige går utvecklingen inom energiområdet åt fel håll, med minskat utbud av elproduktion, samtidigt som elanvändningen trendmässigt ökar till följd av grön omställning. Detta betyder extrema prisnivåer för näringslivet. Vi har under augusti fått kännedom om flera företag som stängt sin produktion och vi har anledning att förvänta varsel under hösten.

Vi får lyssna till Per Tryding, vice VD Handelskammaren, om omvärldsläget och näringslivets situation och möjligheter.

Det finns flera faktorer som påverkar det höga energipriset, och speciellt i Sydsverige. För det första är elområde SE4 ett område med minskande produktion av el samtidigt som ledningar från norr inte är tillräckligt utbyggda. För det andra innebär efterfrågan på el från grannländer att sydsvenska priser budas upp ytterligare. Kriget i Ukraina har förstärkt effekterna av detta. Gaspriserna pressas upp vilket ökat efterfrågan från utlandet som i sin tur ökar de sydsvenska priser.

Dessa problem kräver politisk handlingskraft och beslut. Men vad kan näringslivet göra åt situationen redan idag?

 

Vad händer när byggbranschens råvaror tar slut?

I Sverige har vi varit bortskämda med ett överflöd av material som schakt och berg. Men nu måste vi se sanningen i vitögat. Det stora råvaruuttaget har lett till att material faktiskt är på väg att ta slut.

Ur ett europeiskt perspektiv står byggsektorn för hälften av alla råvaror som utvinns, hälften av den totala energianvändningen, en tredjedel av all vattenanvändning och en tredjedel av allt avfall som genereras.

Ulla Janson, universitetslektor vid Lunds Tekniska Högskola och specialiserad inom cirkularitet i byggindustrin kommer att reda ut varför cirkulära materialflöden pekas ut som en nyckel om vi ska lyckas få en klimatneutral bygg- och anläggningssektor till 2045. En fråga som är högst aktuell inom både EU och Sverige och som har resulterat i en nationell strategi för cirkulär ekonomi.


Sparbanken Syd bjuder på frukost.

 

När: Fredag 2/12 kl 08.00-09.30

  • Frukost från kl 08.00
  • Inledning av Joan Olsson, Företagschef på Sparbanken Syd kl 08.25
  • Föreläsningarna startar kl 08.30

Var: Sparbanken Syd, Neptuniplan 9, 211 18 Malmö

Hur: Anmäl dig i fältet till vänster. OBS! Antalet platser är begränsat. Först till kvarn gäller.

 

Varmt välkommen

önskar Sparbanken Syd