Färgfabriken Julmarknad 2022

Arrangör Färgfabriken Evenemang AB
Tid 2022-12-10 11:002022-12-11 17:00
Plats Färgfabriken Lövholmsbrinken 1 11741 Stockholm, Stockholm

Eventet stängt för nya bokningar

Välkommen att delta i Färgfabriken Julmarknad, en myllrande marknad för design och hantverk! 

Booking information in english below.

LÄS IGENOM ALL INFORMATION NEDAN INNAN DU BOKAR.

Vi siktar på ca 80-100 försäljare i stora konsthallen och på gården julmarknadshelgen 2022, den 10-11 december, och vi hoppas att du vill vara en av dem! Marknaden kommer vara öppen kl. 11-17 båda dagarna (eventuellt senare på lördagen) och vi räknar med riktigt många köpglada besökare som vanligt!

Vi kommer göra ett urval av alla som ansöker för att få en fin balans av produkter för att skapa en bredare marknad för både besökare men även ni som ställer ut. 

Anmäl dig redan nu. Vi kommer att göra ett urval under v. 44. Observera gärna att du INTE är garanterad en plats bara för att du har gjort en anmälan. Det är många intresserade och ett begränsat antal platser!

Bokning och köp av säljplats är bindande – ingen ångerrätt eller öppet köp gäller.

Så här anmäler du dig:

  1. Du kan boka 1-2 platser. Tyvärr kan vi inte erbjuda uppdelade platser, för att delta på marknaderna krävs att en är där under hela öppettiden, båda dagarna.

  2. Välj om du vill hyra plats med bara bord för 1400:- eller om du vill ha en lite större plats med gallervägg för 1700:-, för båda dagarna. Bord samt stol/pall ingår alltid, och vi uppmuntrar att ni har med egen duk och dekoration! (Vill du inte ha något bord tar vi självklart bort det). Våra bord är 80x180 cm. En plats med gallervägg är ca 3 m2. Utomhusplatserna har bord och stolar, och det finns ett begränsat antal platser under våra tält. Du kan även ta med eget tält, specificera hur du vill göra i din anmälan.

  3. Klicka på "BOKA" för att gå vidare. Du behöver ta med egen belysning med förlängningssladd med grendosa då många delar på uttagen. 

  4. På efterföljande sida fyller du i dina uppgifter. Det är viktigt att du fyller i din epostadress korrekt. Skriv även in en kort säljande text om ditt varumärke som vi kan använda i vår marknadsföring. Tryck bekräfta och betala, så kommer din anmälan till oss. Efter att vi godkänt din anmälan får du ett mail med betalningsanvisningar.

  5. Betalning av platsen sker tryggt med Payson som accepterar Visa, Mastercard samt betalning via din internetbank.

När betalningen gått igenom är platsen bokad. Du får då en bokningsbekräftelse per sms och epost, så var noga med att uppge telefonnummer och epostadress korrekt. Glöm inte att ta med din bokningsbekräftelse på marknadsdagen.

Om du redan har ett Paysonkonto kopplat till din mailadress, kommer du att få logga in med ditt lösenord. Du behöver självklart inte ha något Paysonkonto för att genomföra din transaktion.

Anmälan är idag öppen för privatpersoner och enskilda firmor. Är ni ett lite större företag, förening eller organisation som ställer ut? Ni är givetvis hjärtligt välkomna! Mejla oss bara på marknad@fargfabrikenevenemang.se och inkludera en kort beskrivning av vilka ni är och vad ni önskar sälja så skickar vi en separat bokningslänk.

VÄLKOMMEN MED DIN BOKNING!

-------------------------------------------------------------------------------

Welcome to participate in the Winter market at Färgfabriken - A bustling market for design and craftsmanship! 

PLEASE READ ALL THE INFORMATION BELOW BEFORE SENDING YOUR APPLICATION.

We aim for about 80-100 vendors for our autumn market weekend 2022, the 10-11 of December, and we hope you want to be one of them! The market will be open from 11-17 both days and we count on many shopping visitors!

We will hand pick all vendors and this is to ensure that there is an even balance of merchants so that the market is broad for both visitors and vendors. 

Register now. A selection of vendors will be made in w. 44. Please notice that you are not guaranteed a market spot when you make an application. There are a limited amount of market spots and many vendors interested!

Booking and purchase of market tables is binding - no right of withdrawal or open purchase applies.

Registration and payment:

Here's how to sign up:

1. You can book 1-2 spaces. Unfortunately, we cannot offer split tables, and to participate in the market vendors are required to be there throughout the opening hours, both days. 

2. Choose if you want to rent a space with only a table for 1400: - or if you want a slightly larger space with a grid wall for 1700: -, for both days. Table and chair are always included, and we encourage you to have your own tablecloth and decoration! (If you don't want a table, we will of course remove it). Our tables are 80x180 cm. A place with a grid wall is about 3 m2. Outdoor spaces come with a table and chairs, and the possibility of standing under our tents, or to bring your own, please specify your wishes in your application.

3. Click on "BOKA" to proceed. You need to bring your own lighting and extension cord, since many vendors will share the sockets. 

4. On the following page you fill in your information. Press “BEKRÄFTA OCH BETALA”, and your application will come to us. After we have approved your application, you will receive an email with payment instructions. 

5. Payment of the market space is safely done with Payson who accepts Visa, Mastercard and payment via your internet bank. When the payment has gone through, your market space is confirmed. You will then receive a booking confirmation by email, and be sure to provide the phone number and email address correctly. Don't forget to be able to access your booking confirmation on the market day.

If you already have a Payson account linked to your email address, you can log in with your password. Of course, you do not need to have a Payson account to complete your transaction.

The registration is open to private individuals and individual companies. Are you a bigger company, association or organization? You are of course very welcome! Just email us at marknad@fargfabrikenevenemang.se and include a short description of who you are and what you want to sell, we send a separate booking link.

WELCOME WITH YOUR APPLICATION!