Gudö å, Långsjön och Tyresta

Arrangör Tyresö kommun
Tid 2022-12-06 10:0013:30
Plats Gudö å, Långsjön och Tyresta
Naturguidning - Gudö å, Långsjön och Tyresta
 

TISDAGEN DEN 6 DECEMBER
Gudö å, Långsjön och Tyresta
Lättvandrad naturguidning som även passar dig
med barnvagn.

Guidningen börjar vid den smala
Gudö å som kantas av grovstammiga alar.
Här finns också en tvättlada kvar som
minner om Södertörns gamla tvätterier.
Vi fortsätter genom Tutviken och längs
Långsjöns södra strand till Tyrestaskogen.
Här möts vi av mossklädd granskog och
kargare hällmarkstallskogar, Gammelströms porlande vatten och släta isslipade hällar vid Tyresö-Flaten och Lillsjön.
Bävern har lämnat tydliga spår vid
strandkanten och vid Långsjön finns en
bäverhydda.
Cirka 3,5 timmar inklusive matsäckspaus.
Cirka 5 km.
Samling: Modevillan i Gudö.
Busshållplats Gudö (buss 807) kl 10.00.
Avslutning: Busshållplats Nyfors (buss
873).