Digital träff KUBN

Arrangör KUBN
Tid 2022-09-28 18:3019:30
Plats Digitalt - länk skickas ut efter sista anmälningsdatum
Digital träff KUBN
 

Är du dansverksam och arbetar med, eller önskar att arbeta mer med projekt riktade till barn och unga?

Vill du ingå i ett nätverk av andra kulturpedagoger i Norrbotten?

KUBN  Kultur för unga och barn i Norrbotten önskar att komma i kontakt med dansverksamma med ett intresse av att arbeta kulturpedagogiskt riktat till barn och unga.

Välkommen till digital informationsträff den 28/9 kl. 18.30-19.30.

KUBNs projektledare Karin Erixon som berättar mer om organisationen, nätverket och vad som är på gång.

Anmälan senast 25/9.

Mer info på KUBN:s hemsida: https://kubnorrbotten.se

KUBN - Kultur för Unga och Barn i Norrbotten - är en medlemsorganisation för kulturskapare i Norrbotten som arbetar inom områdena dans, konst, slöjd och konsthantverk. Målet är att nå ut med kultur och fritidsaktiviteter till barn och unga samt samarbeta med andra redan etablerade kulturaktörer i regionen. KUBN arbetar med både kortvariga och långvariga projekt, där olika konstnärliga uttrycksformer kan hjälpa målgruppen att kommunicera med varandra och skapa förutsättningar för samarbete och förståelse.