Öppet seminarium - Hur påverkar de höga energipriserna sektorns förutsättningar för att nå färdplanens vision och åtagande?

Tid 2022-10-21 13:0014:30
Plats Digitalt via Teams.
Standardbiljett
 

Hur påverkar de höga energipriserna sektorns förutsättningar för att nå färdplanens vision och åtagande?

Välkomna att ta del av när Tomas Kåberger, Styrkeområdesledare Energi på Chalmers och ordf för Delegationen för Cirkulär Ekonomi, ger perspektiv på utvecklingen och ett panelsamtal med representanter för fjärrvärme-, värmepumps- och fastighetssektorn. Talare meddelas inom kort.

När: den 21 oktober 13.00 – 14.30 (digitalt). 

Vart: digitalt/ Teams. Länk till seminariet kommer att mailas ut dagen innan till alla som är anmälda. 

Detta är ett öppet seminarium inom Utvecklingsplattform Uppvärmning – fokus färdplansgenomförande (U2F2). Utvecklingsplattformen syftar till att samordna initiativ och sprida kunskap och erfarenheter kopplat till färdplanens genomförande. Ett 30-tal organisationer, bland annat fastighetsföretag, energiföretag, teknikleverantörer och branschorganisationer, medverkar i utvecklingsplattformen.  

Välkomna!