Akademiträff

Arrangör NÄTVERKET- Idéburen sektor Skåne
Tid 2022-10-11 08:3010:00
Plats Ledebursgatan 5, Malmö
Akademiträff
 

Ledare i det civila samhället – bakgrund, status och inflytande i ett europeiskt jämförande perspektiv

Jayeon Lindellee och Roberto Scaramuzzino är forskare på Socialhögskolan i Lund och har genomfört en enkätstudie riktad till civilsamhällesledare på nationell nivå i Sverige men också i Italien, Polen, Storbritannien och på EU-nivå. De studerar bl.a. vad som kännetecknar civilsamhällesledare i olika länder och på vilket sätt ledarna skiljer sig från den allmänna befolkningen. Vad har de för bakgrund, attityder och åsikter? De reflekterar också över betydelsen av kontakter och sociala nätverk för karriär, status och inflytande. Studien genomförs inom ramen för forskningsprogrammet ”Civil society elites? Comparing elite composition, reproduction, integration and contestation in European civil societies”.