Lärtillfälle 11: Den hållbara staden - och vilka förutsättningar som krävs

Arrangör Hållbart Helsingborg & DrottningH
Tid 2022-10-03 13:0015:00
Plats Tryckeriet, Vasatorpsvägen 1B, Helsingborg
Lärtillfälle 11: Den hållbara staden - och vilka förutsättningar som krävs
 

LÄRTILLFÄLLE med Hans Abrahamsson: 

Den hållbara staden - och vilka förutsättningar som krävs

Välkommen till en inspirerande föreläsning med efterföljande samtal om vikten av medskapad områdesutveckling och den kollektiva förmågans betydelse för att skapa socialt hållbara städer. 

Vi fördjupar oss även i lokala samhällskontrakt och medborgardialog i komplexa frågor. 

Medverkande: Hans Abrahamsson, docent i freds- och utvecklingsforskning vid Göteborgs universitet

Varmt välkommen!

Frågor? Mejla gärna jenny@hallbarthelsingborg.se