Forskningsfrukost med Sara Leckner och Jonas Ledendal

Arrangör FoU Helsingborg
Tid 2022-12-02 07:4509:30
Plats Trappan HBG Works, Drottninggatan 14 vån 3, Helsingborg
Standardbiljett
 

Hur kan big data och AI användas säkert i kommunal sektor?

Landets kommuner sitter idag på en stor mängd data. Hur kan den användas för att skapa en bättre livssituation för stadens invånare i framtidens samhälle utan att ge avkall på invånarnas integritet?

Den data som genereras i en kommuns digitala system har stor potential att hjälpa städer att bättre förstå sina invånares behov och skapa tjänster som svarar mot dessa. Samtidigt är datan svår att använda eftersom rådande dataskyddslagstiftning ska skydda den enskilda medborgaren. För att komma framåt i arbetet behöver vi ta hänsyn till såväl juridiska som etiska perspektiv i frågan.

Sara Leckner och Jonas Ledendal har i samverkan med förvaltningarna i Helsingborgs stad undersökt hur kommuner kan hitta ett juridiskt och etiskt gångbart sätt att använda sina invånardata och på sikt skapa ökad livskvalitet för invånarna.

Sara Leckner är universitetslektor och docent i medieteknik vid Malmö universitet och Jonas Ledendal är universitetslektor i handelsrätt vid Lunds universitet. De har båda medverkat i FoU:s satsning Den (ut)forskande staden och projekt Datalabbet.


Föreläsningen börjar kl 8:15. Frukost och mingel från kl 7:45.